Wie zijn we

In februari 1995 (Belgisch Staatsblad 15.06.1995) werd de VZW ALS Liga België officieel opgericht door een groep van patiënten en hun familieleden. Allen hadden nood aan goede informatie, hulp en coördinatie van de zorg bij ALS.

De vereniging richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit ALS-patiënten of hun familie met als voordeel dat zij de ziekte met haar directe en indirecte gevolgen zeer goed kennen. Hun motto is:

 

Op de bres voor ALS ©

 

De vzw met Identificatienummer 9897/95 staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin van België en is aangesloten bij de overkoepelende Internationale Alliantie van ALS/MND-verenigingen.

Ondertussen is de vereniging uitgegroeid tot een heuse organisatie die steeds klaarstaat voor mensen met ALS en hun familie. De Liga beschikt nu over een eigen secretariaat dat bemand wordt door vrijwilligers. De zetel is gevestigd in de Kapucijnenvoer 33 / B1, te 3000 Leuven. Tel. +32(0)16/23.95.82, fax +32(0)16/29.98.65, e-mail info@alsliga.be, website www.ALSLIGA.be.

We beschikken over allerlei hulpmiddelen van A tot Z: zoals rolstoelen, van de eenvoudigste tot de meest gesofisticeerde computergestuurde rolwagens. Alle soorten communicatieapparatuur, omgevingsbesturingssystemen, enz. Mensen met ALS die lid zijn van de vereniging kunnen van deze service gebruik maken wanneer dat nodig is.

Mensen mogen al hun vragen aan ons stellen, in de mate van het mogelijke zal er antwoord op gegeven worden, anders verwijzen we hem/haar naar medici of naar de bevoegde instanties.

 

 

ALS Liga België krijgt eredoctoraat.


 


Eredoctoraat

Trefpunt Zelfhulp bestaat dertig jaar en dat werd op vrijdag 26 oktober gevierd. Als blijk van bijzondere waardering kreeg de ALS Liga die dag een eredoctoraat van de Faculteit Sociale Wetenschappen uitgereikt. Ook prinses Mathilde was aanwezig op de viering.

Annemie Vandermeulen: “Er zijn heel grote groepen, met 24.000 leden en ook heel kleine, soms tijdelijke initiatieven.” Al die verenigingen kunnen bij Trefpunt Zelfhulp terecht voor vorming, begeleiding en advies.

 

 
 

De steun van lotgenoten
De viering werd ingeleid door professor Koen Matthijs, voorzitter van het Trefpunt. Hij noemde lotgenotencontact de “best denkbare steun: Het zijn lotgenoten die goed weten dat een probleem vaag kan beginnen, maar pijnlijk scherp kan eindigen. Het zijn zij die vanuit de buik weten hoe de zaken in elkaar zitten, hoe je ermee kan omgaan, hoe je het kan beheersen.” Emeritus professor Yvo Nuyens die Trefpunt Zelfhulp in 1982 oprichtte, lichtte vervolgens de ontstaansgeschiedenis toe.

Na een voordracht en in de middag een groepsgesprek waar besproken werd welke accenten het Trefpunt in de toekomst zou moeten leggen, reikte Minister Joke Schauvliege samen met vicerector Filip Abraham het eredoctoraat uit. Voor de eerste keer werd deze niet aan één maar verschillende vertegenwoordigers van meerdere groepen uitgereikt, waaronder de ALS Liga.

Ps. Wij danken het trefpunt voor hun advies en ondersteuning sinds het ontstaan van de Liga, nu bijna achttien jaar geleden, en voor het goede contact met Peter Gielen en zijn medewerkers. Evy Reviers nam in naam van de Liga en alle vrijwilligers deze erkenning graag in ontvangst.
 

Humantarian_Award.pdf

ALS Liga Belgie vzw | webdesign: IWIS b.v.b.a.