Wat doen we?

Stimuleren en financieren van het wetenschappelijk onderzoek.

Gratis ter beschikking stellen van technische en logistieke hulpmiddelen zoals rolwagens, tilsystemen, spraakcomputers e.a.

Informeren van patiënten, familieleden en derden over de ziekte ALS d.m.v. website, Nieuwsbrief, sociale media.

Voorzien in psycho-sociale ondersteuning van patiënten en familie na de vaststelling van de diagnose.

Streven naar opvang en verzorging op maat en een eigen zorgverblijf 'Middelpunt' uitbaten.

Sensibiliseren van de publieke opinie.

Opkomen voor de rechten van ALS-patiënten bij diverse instanties en de overheid. Eigen secretariaat laten functioneren.

Contacten leggen met buitenlandse organisaties om informatie te verzamelen en uit te wisselen.

Fondsen inzamelen om een optimale werking voor ALS-patiënten te kunnen waarborgen.

Organiseren van contactmomenten/symposia op nationaal en internationaal niveau.Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij bij het publiek inzamelen voor een bepaalde doelstelling onder te brengen in het daartoe bestemde fonds. Hiermee garanderen wij onze schenkers een correcte bestemming van hun financiële steun. Onze vier pijlers zijn : wetenschappelijk onderzoek naar ALS (A cure for ALS), MaMuze fonds (MIDDELPUNT), hulpmiddelen (ALS M&D) en de algemene werking van ALS Liga. Dank u vriendelijk voor uw vertrouwen in naam van de pALS.

ALS Liga Belgie vzw | webdesign: IWIS b.v.b.a.