<< Terug naar overzicht

Belgische studie met iPSC

12-02-2013

SAMENVATTING
Menselijk aangemaakte pluripotente stamcellen (iPSCs) bieden hoop op gepersonaliseerde regeneratieve celtherapie bij ALS. Wij analyseerden de uitkomst van menselijke iPSC-afgeleide neurale progenitoren die getransplanteerd werden in het ruggenmerg van wilde en van transgene ratten, die laatste droegen een menselijk gemuteerd SOD1 gen. Het opzet was het opvolgen van overleven en differentiatie van menselijke neurale progenitoren tot 60 dagen na de transplantatie in twee verschillende in vivo experimenten. Op ALS lijkende iPSC-afgeleide neurale progenitoren entten zich efficient in het volwassen ruggenmerg en overleefden in grote aantallen. Verschillende neurale progenitoren, astrogliale, en neuronale markers duidden aan dat, na een zekere tijdspanne, de overgeplante tijdelijke positieve cellen zich differentieerden tot cellen die een neuronaal fenotype vertoonden zowel in wilde als in transgene SOD1 ratten. Hoewel een kortoverlevend microgliaal fenotype op de vijftiende dag vastgesteld werd, was de astrogilale inslag negatief bij geëntte cellen van dag 1 tot dag 60. Op dag 30 werd er differentiatie naar het neuronale fenotype toe geïdentificeerd, en dat werd verder vastgelegd op dag 60 in de uitdrukking van de neuronale marker MAP2. Een specificatieproces naar op motorneuronen gelijkende strukturen toe werd vastgelegd in de achterste hoornen van zowel de wilde als van de SOD1 ratten. Onze resultaten toonden ‘Proof of principle’ van overleving en differentiatie van menselijke iPSC-afgeleide neurale voorlopercellen aan in een in vivo ALS-omgeving, en dat biedt perspectieven voor het gebruik van iPSC-gebaseerde therapie voor ALS. Dit artikel is de samenvatting van een studie waarvan de volledige weergave binnenkort beschikbaar zal zijn.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: Stem Cells Translational Medicine

 
De transplantatie van neurale voorlopercellen afkomstig van stamcellen zou heilzaam kunnen zijn, niet alleen ter vervanging van motorische neuronen die reeds verloren zijn, maar ook in het tegenwerken van de degeneratie en het afsterven van motorische neuronen.

Durham, NC (PRWEB), 14 februari 2013

Een nieuwe studie in de huidige editie van STEM CELLS Translational Medicine toont hoe menselijke stamcellen met succes ingroeien, overleven en zich differentiëren in mature neuronen in het ruggenmerg van een rat met amyotrofe lateraal sclerose (ALS). De resultaten geven nieuwe hoop voor mensen die lijden aan deze ziekte, die meestal binnen drie tot vijf jaar na de diagnose eindigt met de dood.

ALS wordt gekenmerkt door degeneratie en afsterven van de motorische neuronen, leidt tot spieratrofie, verlamming en dood als gevolg van problemen met de ademhalingsspieren. Ondanks studies die ons begrip hebben verbeterd van hoe ALS zich ontwikkelt, zijn er geen effectieve behandelingen. Stamcel therapieën hebben zich echter ontpopt als een mogelijke oplossing.

"De transplantatie van neurale voorlopercellen van stamcellen zou heilzaam kunnen zijn, niet alleen ter vervanging van motorische neuronen die reeds verloren zijn, maar ook in het tegenwerken van de degeneratie en het afsterven van motorische neuronen," zei Dr Roland Pochet, Ph.D., van de Université Libre de Bruxelles, België. Hij gaf leiding aan het onderzoeksteam van wetenschappers uit INSERM, de Université Paris-Sud, het Pasteur Instituut, Parijs en de Hannover Medical School in Duitsland.

Spinale motorische neuronen zijn met succes gegenereerd uit diverse bronnen zoals embryonale stamcellen (ESCs) en neurale stamcellen (NSCs). Studies hebben ook de therapeutische mogelijkheden van menselijke mesenchymale stamcellen uit beenmerg (MSCs) en menselijke cellen uit navelstrengbloed (UCBCs) geëvalueerd, maar wanneer deze werden getransplanteerd in ALS-patiënten, was er weinig of geen therapeutisch voordeel.

In theorie, kunnen geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) afkomstig van patiënten met neurodegeneratieve ziekten, zoals ALS, worden gebruikt om de ziekten tegen te werken. Er werd echter nog geen rapportage gedaan over het lot van getransplanteerde iPSCs in een ALS-omgeving.

In de huidige studie, wilde het team leren hoe neurale voorlopercellen afkomstig van menselijke geïnduceerde pluripotente stamcellen(iPSCs), ALS kunnen beïnvloeden. Het idee is geïnspireerd door een eerdere studie waarin ze ALS-ratten met NSCs afgeleid van andere ratten injecteerden. "Hoewel deze cellen een massale apoptosis ondergaan, overleefden verschillende cellen een paar dagen na de injectie, overbrugden de bloed - hersen barrière, differentieerden en groeiden in het ruggenmerg van de dieren," verklaarde Dr. Pochet.

Zestig dagen na transplantatie, waren de cellen afkomstig van iPSCs efficiënt geaccepteerd in het ratten ruggenmerg en overleefden, meldde het team. Verschillende neurale voorlopercellen, weefsel en neuronale markeringen aangegeven dat, na verloop van tijd de getransplanteerde cellen in cellen weergeven een neuronale fenotype gedifferentieerde, het team geleerd.

"Onze resultaten," zei Dr. Pochet, “tonen een proof-of-principle aan van de overleving en differentiatie van neurale voorlopercellen afkomstig van menselijke iPSCs in een in vivo ALS-omgeving en bieden perspectieven voor het gebruik van op iPSCc gebaseerde therapie in ALS."

"Dit rapport over het vermogen van iPSCs om te overleven en te differentïeren in een ALS-omgeving is zeker bemoedigend," zei Dr Anthony Atala, MD, redacteur van STEM CELLS Translational Medicine en directeur van het Instituut van Wake Forest voor regeneratieve geneeskunde. "De resultaten suggereren het potentieel van celtherapie voor de neurobiologie en de ziekte behandeling."

Het volledige artikel, "neurale voorlopercellen afkomstig van menselijke geïnduceerde pluripotente stamcellen overleven en differentïeren na transplantatie in een rat model van amyotrofe lateraal sclerose," kan worden geraadpleegd op www.stemcellstm.com

 

Vertaling : ALS Liga : Anne

Bron : PRWeb

ALS Liga Belgie vzw | webdesign: IWIS b.v.b.a.