Sociale media en website

Beste vrienden,

Meer en meer gebruiken we de social media, facebook, twitter, google+, pinterest... als extra communicatiemiddellen.
“Soc
ial media zijn geen doel maar een middel. Maar wel het krachtigste middel als je je doelen en dromen wilt realiseren”, Huub van Zwieten.”
Die dingen hebben zeker een meerwaarde om korte, krachtige en actief berichten te ontvangen en te sturen.
Uit cursussen en vormingsdagen van de overheid leren we dat die communicaties vooral een uitlaatklep zijn voor vrienden onderling.
Ook organisaties en overheden zelf, stappen mee in deze vorm van communicatie. Doch het gebruik ervan ziet er voor een organisatie als de ALS Liga even anders uit dan voor individuen onderling omwille van het specifieke karakter zoals bv. de zware diagnose ALS.
“Social media zijn geschikt om contacten te ontdekken en onderhouden, niet om relaties op te bouwen”, Emile Peters.”

We leren uit die vormingen ook dat de social media voor verenigingen die te maken hebben met een diagnose als ALS en dus een grote impact betekenen op het gezinsleven, veel minder impact zullen hebben indien er niet een goede website als fundament achter staat.
Op een website kan men zoeken naar de geschikte informatie zonder de eigen privacy en anonimiteit bekend te maken.
En dat het werkt tonen de volgende cijfers aan: de ALS website wordt per maand gemiddeld tussen de 12.000 en 13.000 keer bezocht, met pieken van meer dan 1.600 bezoekers per dag, bijna 14.000 bezoekers per maand (zie grafiek) en meer dan 43.000 pageviews per maand.
Daar waar geen macht is, vloeit kennis vrijelijk“, Godfried Boogaard.”
Dat is natuurlijk allemaal te danken aan jullie vertrouwen in ons werk en onze informatieverstrekking.
Ook onze ALS-Nieuwsbrief speelt hierin een rol, vooral voor mensen die niet vertrouwd zijn met het internet, want hen sturen wij  gratis de Nieuwsbrief toe per post.
Maar nogmaals wijs ik er op dat de social media hun plaats en functie hebben in onze moderne maatschappij en zij zijn hieruit niet meer weg te denken, dus ook niet door de ALS Liga. Belangrijk is wat we zien en wat we meten maar nog belangrijker is wat we NIET zien en WEL weten.
“Social media bestaan eigenlijk niet. Het zijn gewoon media. Wat mensen ermee doen maakt het social....of a-social”, Jerry van den Broeke.”
ALS Liga Belgie vzw | webdesign: IWIS b.v.b.a.