Steun met een hart

De vzw ALS Liga heeft een voortdurende nood aan financiële middelen om haar dagelijkse werking mogelijk te kunnen maken. Daarom vragen wij steeds opnieuw hulp van derden: van vrijwilligers die ondersteunende taken willen uitvoeren en van individuele geldschieters die ons een duwtje in de rug willen geven. Wij ontvangen immers geen structurele overheidssubsidie, zodat wij beroep doen op giften van bedrijven, service clubs en van andere individuen met een groot hart voor ons. Die financiële steun helpt ons om specifieke communicatie apparatuur te kopen waarmee wij onze patiënten kunnen helpen het verlies van hun uitdrukkingsvermogens ietwat te compenseren.

Maar daarnaast kunnen wij nog zoveel meer bedenken om het leven met ALS leefbaarder te maken . . . indien wij maar wat meer middelen zouden kunnen aanwenden. Om ook die dromen waar te maken zoeken wij gulle schenkers die financiële middelen aanreiken of logistieke steun bieden of persoonlijke vaardigheden inzetten. Want laat ons niet vergeten dat er ook een ultieme droom is, namelijk het vinden van een medisch antwoord : de genezing van de nu nog steeds ongeneeslijke ziekte ALS. Alleen hooggespecialiseerd onderzoek kan daarvoor zorgen, en om dat mogelijk te maken willen wij ook middelen vergaren.

Voor dat alles doen wij hier een beroep op iedereen die dit leest. Zet je in en maak wat tijd om ons bij te springen of geef ons financiële middelen om in jouw naam anderen te helpen die dat echt nodig hebben. Lees wat hieronder staat en druk op de knop van je keuze. Wij bieden je de garantie dat wij met jouw steun het lot kunnen verbeteren van patiënten die geen andere uitweg hebben.


Via het rekeningnummer van ALS Liga België vzw

KLIK HIER EN DONEER:

BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB


giften


Giften

Geld maakt niet gelukkig, het weggeven wel

Giften in memoriam

Geef een doorlopende opdracht

Minder belastingen bij nalatenschap

Online fundraising

ALS-onderzoeksfonds

A cure for ALS / MaMuze

Zelf een actie organiseren

Dien zelf een sponsordossier in

Gadgets verkopen

Doe vrijwilligerswerk


We stellen regelmatig vast dat de naam van de ALS Liga betrokken wordt bij privé-initiatieven.

Wanneer privé personen fondsen wensen in te zamelen op eigen initiatief, en voor de Liga, kan men

- ofwel de potentiële schenkers verzoeken stortingen te doen op een door de organisator aangemaakte speciale rekening, ten voordele van de Liga.

Deze ingezamelde fondsen kunnen dan, op eer en geweten, door de initiatiefnemer(s) overgemaakt worden aan de Liga, met vermelding van naam en adres van de schenkers en de gestorte som, deze mensen ontvangen dan enkel een dankbrief met daarin de omschrijving van de investering van hun fonds en GEEN fiscaalattest.

- ofwel kunnen de schenkers ook een directe storting doen aan de Liga via de rekening BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB, waarna zij WEL een fiscaal attest toegestuurd krijgen vanaf 40 euro.  Voorwaarden fiscaal attest

Voor specifieke informatie kan men uiteraard steeds terecht bij de Liga.

Kortom komt het hierop neer dat wanneer de naam van de ALS Liga gebruikt wordt voor privé-initiatieven – en om misverstanden te vermijden - er steeds voorafgaandelijke akkoord en/of inspraak tussen beide partijen moet zijn.

21 juni – Wereld ALS-dag

Ook in België wordt de Wereld ALS-dag in de kijker geplaatst door sympathisanten die allerlei acties/activiteiten organiseren. Op deze dag trachten wij samen wereldwijd ALS meer bekendheid te geven bij het grote publiek. Voelt u zich ook geroepen om op of rond deze periode iets te organiseren of een gift te doen? Klik dan op één van bovenstaande links.

ALS Liga Belgie vzw | webdesign: IWIS b.v.b.a.