Aanvragen bij de Federale Overheid (FOD)

Aanvragen voor de FOD dienen via de gemeente of de mutualiteit te gebeuren.


Contact Center FOD
Bel gratis het groene nummer 0800 987 99 op werkdagen van 8u30 tot 13u

Fax: 02 509 81 85
e-mail: HandiN@minsoc.fed.be

Je kan ook je eigen dossier opvolgen via www.handiweb.be

Voor allerlei inlichtingen kan je ook terecht op de website van het Directie-Generaal Personen met een handicap
www.handicap.fgov.be

Zitdagen: klik hier


Formulier Evaluatie van de handicap

Formulier_evaluatie_van_de_handicap_Specimen

 

Aanvraagprocedure

Volgende categorieën KUNNEN op stukken worden beslist indien zij voldoende zijn gedocumenteerd:

- De prioritaire dossiers
- De aanvragen voor personen boven de 80 jaar
- De aanvragen die uitsluitend betrekking hebben op de parkeerkaart

Wanneer het medisch dossier de noodzakelijke en voldoende medische informatie bevat voor de behandeling van de aanvraag op stukken, mag de arts van de dienst beslissen over de medische erkenning zonder de betrokkene uit te nodigen. Indien nodig worden aan de persoon met een handicap of aan de persoon die de persoon met een handicap daartoe gemachtigd heeft, bijkomende inlichtingen gevraagd. Indien nodig wordt de persoon met een handicap opgeroepen voor een onderzoek.De criteria voor de prioritaire dossiers staan vermeld op het nieuwe formulier ‘Evaluatie van de handicap” (voordien formulier 3 en 4 genoemd) dat is ingegaan op 08/06/2012.

CONCREET VOOR pALS
Uw dossier kan op stukken worden afgewerkt omdat het behoort tot de categorie van de prioritaire dossiers. Het moet wel over de noodzakelijke en voldoende informatie beschikken. Als de arts u uitnodigt voor een onderzoek kan u vragen of het dossier toch niet op stukken kan worden afgewerkt. Zo niet, dan is het best dat men zich aanbiedt voor het onderzoek, of kan een bezoek ten huize worden aangevraagd (zie hiervoor de uitleg op de achterzijde van de oproepingsbrief).

Wat moet je hiervoor doen?
De sociale dienst van je mutualiteit of ziekenhuis en je behandelende arts vullen samen met jou de aanvraagformulieren in. Bij dit invullen moet je erover waken dat zij op het formulier ‘Evaluatie van de handicap’ duidelijk vermelden dat je dossier met voorrang moet worden behandeld. Op pagina 9 van het formulier krijgt u de mogelijkheid om aan te geven dat het om een snel evoluerende ziekte gaat (klik hier), wat een snelle behandeling vereist. Waak er eveneens over dat zij alle nodige medische stukken toevoegen aan je dossier, zodat duidelijk wordt aangetoond dat je door een ernstige aandoening bent getroffen. Deze documenten zijn op onze website te vinden (onder de rubriek Varia – Aanvragen FOD.) De medische stukken zijn essentieel voor een snelle behandeling van het dossier. Als ze niet aan het dossier zijn toegevoegd, moeten ze worden opgevraagd en dit vertraagt de procedure.


Voor bijkomend inlichtingen:FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een Handicap
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

 

Zelfevaluatie

Met het oog op het bezoek aan de arts van de FOD (federale overheidsdienst) bestaat de mogelijkheid het evaluatieformulier dat opgemaakt is in samenspraak met de geneesheren van het FOD, op voorhand in te vullen. Dit formulier is nuttig om een juiste kijk op uw gezondheidstoestand toe te laten. Het biedt de arts de mogelijkheid om uw problematiek en situatie beter in te schatten. Het is niet verplicht. Je mag dit formulier zelf invullen maar je kan dit ook doen in overleg met de ALS Liga. Een afspraak maken met Mia op 0496/462802 is noodzakelijk.

Zelfevaluatieformulier_voor_PALS.doc

 

Blauwe parkeerkaart

Nieuwe parkeerkaarten: eenvoudigere aanvraag, snellere levering en beter beveiligd tegen misbruik. Vanaf vrijdag 23 maart 2012:

Nieuwe_parkeerkaarten.pdf

Heb je als pALS een blauwe parkeerkaart in aanvraag en duurt het allemaal wat lang? Stuur dan een e-mail naar info@alsliga.be met je naam, rijksregisternummer en datum van aanvraag of bel deze gegevens door naar het secretariaat tijdens de openingsuren op 016-23 95 82.

Brochure blauwe parkeerkaart

 

Vrijstelling BTW op voertuigen

Als je een voertuig wenst te kopen en je hebt nog geen vrijstelling van BTW via het FOD, dan kan je beter eerst een aanvraag doen voor die vrijstelling BTW vooraleer een voertuig aan te schaffen. Ook bij de aanvraag BTW vrijstelling is een medisch verslag noodzakelijk.

 

Sociale en fiscale maatregelen

SocialeMaatregelen_Stelsel-Volwassenen.pdf

Algemeen attest erkenning van de handicap: nieuwigheden

Het ‘Algemeen attest erkenning van de handicap’ wordt op 11 maart 2013 aangepast. De bedoeling is om het attest duidelijker en concreter te maken. 
Het Algemeen attest deelt nu ook het resultaat van de evaluatie van de handicap mee die bijvoorbeeld werd uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een tegemoetkoming en/of de Bijkomende Kinderbijslag.

Algemeen attest erkenning van de handicap: nieuwigheden - Klik hier


ALS Liga Belgie vzw | webdesign: IWIS b.v.b.a.