Lotgenotencontact

Lotgenotencontact

Vaak informeren mensen bij ons of er in de buurt van hun woonplaats een patiënten contactmoment of een praatsessie plaatsvindt. De Liga kan onmogelijk voldoen aan al die verzoeken. De activiteiten die nu op de kalender voorkomen situeren zich op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Maar vaak zijn dat plaatsen die buiten het bereik liggen van onze vraagstellers.

De Liga stelt via haar website en de knop ‘Lotgenotencontact’ patiënten in de mogelijkheid om in een bepaalde buurt een praatgroep te organiseren. Hiervoor kan de Liga materiaal zoals: foldertjes, nieuwsbrieven, inschrijvingsformulieren, actiemateriaal en zo meer ter beschikking stellen.

Indien je interesse hebt stellen wij voor dat je ons meedeelt wanneer je zo’n contactmoment wil organiseren, waar je dat wilt doen: thuis of in een plaatselijk lokaal en op welke datum je mensen bij mekaar wilt brengen. Heb je al die gegevens bijeen gevonden meldt dat dan hier .

Wij plaatsen vervolgens een oproep onder deze link.

ALS Liga Belgie vzw | webdesign: IWIS b.v.b.a.